Krucza 4

W trakcie realizacji rewitalizacji.

  • 450 PUM,
  • 26 lokali.